کانون زبان فارسی

برپایی شب استاد اسماعیل کهرم در کانون زبان فارسی

۲۹ مرداد , ۱۳۹۶ گزارش‌ ها

برپایی شب استاد اسماعیل کهرم در کانون زبان فارسی

حدود چهارو اندی سال پیش‌، یادآور اوج نگرانی‌های زیست محیطی و از دست دادن هر روزه تالاب‌ها و جنگل‌های این مرز و بوم و دلواپسی‌هایی‌دردناک از مرگ تدریجی دریاچه ارومیه که آن روزها نامش با تیغ بغضی در گلو همسفر می شد، همراه بود‌. حال با آن شرایط بحرانی اگر در جایگاه خبرنگار به دنبال […]

, , , , , ,