مه لقاملاح

شبی به یاد مادر محیط زیست ایران «مه لقاملاح»

۲۵ شهریور , ۱۳۹۶ گزارش‌ ها

شبی به یاد مادر محیط زیست ایران «مه لقاملاح»

دنیاعباسی کسبی هنگامي‌كه صحبت از ضرورت حفظ محیط زیست و پاسداشت طبیعت به میان می آید، به طور حتم باید یادی کنیم ازتلاش های بزرگانی چون خانم دکتر مه لقا ملاح که اکنون بیش از هشت دهه ازعمر خویش را در جهت بهبود شرایط زیست محیطی از طریق آموزش و تربیت جوانان این مرزو بوم […]

, ,