مهندسان

مهندسان منافع شخصی شان را به منافع مردم ترجیح ندهند

۳ خرداد , ۱۳۹۶ گفت‌و‌گوها

مهندسان منافع شخصی شان را به منافع مردم ترجیح ندهند

گفتگو:دنیا عباسی کسبی عکس :محبوبه خلجی می دانستم سال هاست که رنگ ها با عشق او به خالق جهان هستی خو گرفته، وجاودانه ترین نگاره های تاریخ جهان را نقش بسته بودند. رنگ ها با دلش آشنایی دیرینه داشته و به دست های عاشقش اطمینان دارند. هرگاه رنگی را با قلم مویش نوازش می کرد، […]

, , ,