محمود گنجی پور

بررسی و تحلیل رابطه کیفیت زندگی شهروندان و میزان تمایل به مشارکت در بافت های کهن شهری کاشان

۱ مهر , ۱۳۹۴ مقالات و انتشارات

نویسندگان: محسن شاطریان ، دنیا عباسی کسبی ، امیر اشنویی ، محمود گنجی پور ، همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها – ۱۳۹۴ کلیدواژه: بافت قدیم شهری ، کیفیت زندگی ، رضایتمندی ، مشارکت ، ماندگاری چکیده: توسعه فرسودگی کمبود تاسیسات و تجهیزات وازبین رفتن مرغوبیت محدوده بافت های فرسوده شهری از یک طرف موجب تنزل رتبه اجتماعی محدوده های مزبور در نگاه شهروندان و از […]

, , ,