محمد درویش

مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌ زیست:حفظ محیط‌زیست، یکی از پایه‌های توسعه پایدار است

۱۹ بهمن , ۱۳۹۵ گفت‌و‌گوها

مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌ زیست:حفظ محیط‌زیست، یکی از پایه‌های توسعه پایدار است

مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست، می‌گوید: برای تحقق اهداف توسعه پایدار باید فرهنگ‌سازی و آموزش انجام و به سرمایه‌های‌اجتماعی توجه شود. برای اجرای اهداف توسعه پایدار باید به سرمایه های فیزیکی، انسانی، طبیعی و اجتماعی داشت. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد درویش، روزنامه نگار، کویرشناس و مدیرکل […]

, , , , ,