شکار

اسماعیل کهرم:با شنيدن خبر شكار غير مجاز گريه ام مي گيرد

۲۹ خرداد , ۱۳۹۶ گفت‌و‌گوها

اسماعیل کهرم:با شنيدن خبر شكار غير مجاز گريه ام مي گيرد

نياكان ما از گذشته هاي دور آموخته بودند كه براي زندگي بر روي زمين وارتباط با طبيعت بايد با آن مهربان باشندو به قوانين آن احترام بگذارند، اين دوستي متقابل انسان با طبيعت وحيات وحش ساليان سال برقرار بود تا اينكه در دوران معاصر او به تكنولوژي هاي نوين دستيافت و با خود انديشيد كه […]

, , ,