شبی

شبی برای استاد اسماعیل کهرم

۲۹ مرداد , ۱۳۹۶ گزارش‌ ها

شبی برای استاد اسماعیل کهرم

حدود چهارو اندی سال پیش ، یادآور اوج نگرانی های زیست محیطی و از دست دادن هر روزه تالاب ها و جنگل های این مرز و بوم و دلواپسی هایی دردناک از مرگ تدریجی دریاچه ارومیه که آن روزها نامش با تیغ بغضی در گلو همسفر می گشت همراه بود . حال با آن شرایط […]

, ,