حسین علی قنبری

بررسی و تحلیل سنجش شاخصهای کیفیت محیط و تاثیر آن بر احساس امنیت نمونه موردی: شهر کرج

۱ مهر , ۱۳۹۵ مقالات و انتشارات

نویسندگان: حسین علی قنبری ، دنیا عباسی کسبی ، حیدر واحدی ، امیر اشنویی ، دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری – ۱۳۹۵ کلیدواژه: کیفیت محیط ، تعلق مکانی ، رضایتزا مسکن ، امنیت اجتماعی ، کرج چکیده: افزایش میزان کیفیت محیط با افزایش توسعه اقتصادی اجتماعی و سیاسی، نظام کارآمد کنترل اجتماعی غیر رسمی، رعایت هنجارها استحکام خانواده نظم اجتماعی پویا، امنیت اجتماعی، حمایت و بده بستان اجتماعی […]

, , ,