امیر اشنویی

بررسی و تحلیل سنجش شاخصهای کیفیت محیط و تاثیر آن بر احساس امنیت نمونه موردی: شهر کرج

۱ مهر , ۱۳۹۵ مقالات و انتشارات

نویسندگان: حسین علی قنبری ، دنیا عباسی کسبی ، حیدر واحدی ، امیر اشنویی ، دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری – ۱۳۹۵ کلیدواژه: کیفیت محیط ، تعلق مکانی ، رضایتزا مسکن ، امنیت اجتماعی ، کرج چکیده: افزایش میزان کیفیت محیط با افزایش توسعه اقتصادی اجتماعی و سیاسی، نظام کارآمد کنترل اجتماعی غیر رسمی، رعایت هنجارها استحکام خانواده نظم اجتماعی پویا، امنیت اجتماعی، حمایت و بده بستان اجتماعی […]

, , ,

بررسی تطبیقی شاخص امنیت اجتماعی فرهنگی در فضاهای عمومی نمونه موردی: میدان تجریش و امام خمینی شهر تهران

۱ مهر , ۱۳۹۴ مقالات و انتشارات

نویسندگان: محمدتقی رهنمایی ، دنیا عباسی کسبی ، امیر اشنویی ، همایش ملی سبک زندگی، نظم و امنیت – ۱۳۹۴ کلیدواژه: میدان ، فضاهای عمومی ، تهران ، تجریش ، امنیت چکیده: امنیت به عنوان یکی از نیازهای اساسی شهروندان در ساختارهای شهری به شمار رفته و از اهمیت ویژه ای به واسطه در برگیری احساس آرامش و آسایش محیطی برای شهروندان برخوردار است. از این رو در مطالعات و […]

, ,

بررسی و تحلیل رابطه کیفیت زندگی شهروندان و میزان تمایل به مشارکت در بافت های کهن شهری کاشان

۱ مهر , ۱۳۹۴ مقالات و انتشارات

نویسندگان: محسن شاطریان ، دنیا عباسی کسبی ، امیر اشنویی ، محمود گنجی پور ، همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها – ۱۳۹۴ کلیدواژه: بافت قدیم شهری ، کیفیت زندگی ، رضایتمندی ، مشارکت ، ماندگاری چکیده: توسعه فرسودگی کمبود تاسیسات و تجهیزات وازبین رفتن مرغوبیت محدوده بافت های فرسوده شهری از یک طرف موجب تنزل رتبه اجتماعی محدوده های مزبور در نگاه شهروندان و از […]

, , ,