استاد محمود فرشچیان

استاد محمود فرشچیان: هنر یعنی انسان خوب

۱ تیر , ۱۳۹۶ گفت‌و‌گوها

استاد محمود فرشچیان: هنر یعنی انسان خوب

گفتگو:دنیاعباسی کسبی عکس :محبوبه خلجی،علی کیانی مقدمه: بغض گلویم را می فشارد، برای گرفتن شماره تلفن دستانم می لرزید، حدود چهارده ماه می شد که در پی یافتن نشانی از استاد بودم، تابا تماس از محضرشان خواهش کنم که قرار گفتگویی صمیمی گذاشته شود، اما به عناوینی گوناگون این اتفاق نمی افتاد. دلیل بی سعادتی […]

,

مهندسان منافع شخصی شان را به منافع مردم ترجیح ندهند

۳ خرداد , ۱۳۹۶ گفت‌و‌گوها

مهندسان منافع شخصی شان را به منافع مردم ترجیح ندهند

گفتگو:دنیا عباسی کسبی عکس :محبوبه خلجی می دانستم سال هاست که رنگ ها با عشق او به خالق جهان هستی خو گرفته، وجاودانه ترین نگاره های تاریخ جهان را نقش بسته بودند. رنگ ها با دلش آشنایی دیرینه داشته و به دست های عاشقش اطمینان دارند. هرگاه رنگی را با قلم مویش نوازش می کرد، […]

, , ,