مقالات و انتشارات

مقدمه کتاب:تمنای پایداری یا ناپایداری…

۴ شهریور , ۱۳۹۶ مقالات و انتشارات

مقدمه کتاب:تمنای پایداری یا ناپایداری…

ما ه های آغازین تحصیل در دانشگاه بود که در لابلای کتاب و جزو هها و گاه به گاهی در سرکلاس از ضرورت توسعه پایدار و دست یافتن به اهداف آن میشنیدم اما چندان توجه نم یکردم و اهداف آن را خیلی آرمانی و دست نیافتنی می دانستم. ازسویی باتوجه به علاقه ای که به […]

بررسی و تحلیل سنجش شاخصهای کیفیت محیط و تاثیر آن بر احساس امنیت نمونه موردی: شهر کرج

۱ مهر , ۱۳۹۵ مقالات و انتشارات

نویسندگان: حسین علی قنبری ، دنیا عباسی کسبی ، حیدر واحدی ، امیر اشنویی ، دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری – ۱۳۹۵ کلیدواژه: کیفیت محیط ، تعلق مکانی ، رضایتزا مسکن ، امنیت اجتماعی ، کرج چکیده: افزایش میزان کیفیت محیط با افزایش توسعه اقتصادی اجتماعی و سیاسی، نظام کارآمد کنترل اجتماعی غیر رسمی، رعایت هنجارها استحکام خانواده نظم اجتماعی پویا، امنیت اجتماعی، حمایت و بده بستان اجتماعی […]

, , ,

نگاهی به پل طبیعت تهران

۱ مهر , ۱۳۹۴ مقالات و انتشارات

نگاهی به پل طبیعت تهران

  دنیا عباسی کسبی کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری در طول تاریخ، ساخت راه و جاده یکی از نشانه های شکوفایی تمدن ها بوده و پل سازی تابعی از پیشرفت و رونق راه سازی به شمار می آمده است. در تعریف قدیمی پل چنین می‌گفتند، که “پل” طاقی است بر روی رودخانه، دره، یا هر […]

,

بررسی تطبیقی شاخص امنیت اجتماعی فرهنگی در فضاهای عمومی نمونه موردی: میدان تجریش و امام خمینی شهر تهران

۱ مهر , ۱۳۹۴ مقالات و انتشارات

نویسندگان: محمدتقی رهنمایی ، دنیا عباسی کسبی ، امیر اشنویی ، همایش ملی سبک زندگی، نظم و امنیت – ۱۳۹۴ کلیدواژه: میدان ، فضاهای عمومی ، تهران ، تجریش ، امنیت چکیده: امنیت به عنوان یکی از نیازهای اساسی شهروندان در ساختارهای شهری به شمار رفته و از اهمیت ویژه ای به واسطه در برگیری احساس آرامش و آسایش محیطی برای شهروندان برخوردار است. از این رو در مطالعات و […]

, ,

بررسی و تحلیل رابطه کیفیت زندگی شهروندان و میزان تمایل به مشارکت در بافت های کهن شهری کاشان

۱ مهر , ۱۳۹۴ مقالات و انتشارات

نویسندگان: محسن شاطریان ، دنیا عباسی کسبی ، امیر اشنویی ، محمود گنجی پور ، همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها – ۱۳۹۴ کلیدواژه: بافت قدیم شهری ، کیفیت زندگی ، رضایتمندی ، مشارکت ، ماندگاری چکیده: توسعه فرسودگی کمبود تاسیسات و تجهیزات وازبین رفتن مرغوبیت محدوده بافت های فرسوده شهری از یک طرف موجب تنزل رتبه اجتماعی محدوده های مزبور در نگاه شهروندان و از […]

, , ,

بررسی و مقایسه تطبیقی مولفه های سرمایه اجتماعی در امنیت اجتماعی شهردر دو منطقه ۱و ۱۲ شهرتهران

۱ مهر , ۱۳۹۳ مقالات و انتشارات

نویسندگان: سیدموسی پورموسوی ، دنیا عباسی کسبی ، محمدهادی پوینده ، هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر) – ۱۳۹۳ کلیدواژه: سرمایه اجتماعی ، امنیت اجتماعی ، تهران چکیده: امروزه در برداشت از امنیت و احساس آن افزون بر نبود تهدید، وجود شرایط مطلوب براى تحقق اهداف و خواسته هاى جمعىنیز مد نظر است. سرمایه اجتماعى افراد و گروه ها را در دستیابى به منافع […]

, ,