مقدمه کتاب:تمنای پایداری یا ناپایداری…

۴ شهریور , ۱۳۹۶ مقالات و انتشارات

مقدمه کتاب:تمنای پایداری یا ناپایداری…

ما ه های آغازین تحصیل در دانشگاه بود که در لابلای کتاب و جزو هها و گاه به گاهی در سرکلاس از ضرورت توسعه
پایدار و دست یافتن به اهداف آن میشنیدم اما چندان توجه نم یکردم و اهداف آن را خیلی آرمانی و دست نیافتنی
می دانستم.
ازسویی باتوجه به علاقه ای که به کار رسانه و مطبوعات داشتم بر این باور بودم که یکی از بهترین راه های کسب
اطلاعات و داده ها برای انجام کارهای پژوهشی و تحقیق مسیر، مصاحبه و گفت و گو است و به دنبال آن بودم که
پژوهشی در موضوعات چالش برانگیز شهری داشته و تمامی اطلاعات آن را مبتنی بر گفتگوهای ساده مطبوعاتی اما
با یک هدف و آن یافتن راهکار و پاسخی عقلانی برای آن پرسش و چالش مطرح شده داشته باشم.
این مهم در حاشیه چهارمین همایش فن آور یهای نوین صنعت ساختمان با رویکرد توسعه پایدار دست یافت
و سوال اصلی مطرح برای تهیه ویژ ه نامه پیشرو چیستی و مفهوم توسعه پایدار، شهر پایدار، ضرورت توجه به آن
و جایگاه آن در برنامه ریز یها در سطح کشور بود. درآغاز کار طرحی برای آن نوشته شد و لیستی از اسامی اساتید،
متخصصین و مدیرانی که در کار حرف های خویش با توسعه و پایداری سروکار داشت هاند تهیه گردید. درادامه به
دنبال آن بودم که از پایداری های سرزمینم شنیده و با غرور به آن افتخار کنم اما در هر مصاحبه، من با ناپایدار یهای
گوناگونی در حوزه های مختلف آشنا می شدم که سایه ای سنگین و تاریک خود را برپتانسیل های موجود کشور
انداخته که رفع آن نیازمندعزمی راسخ و تلاشی خستگی ناپذیراست. متاسفانه بعد از چند قرارملاقات و انجام
مصاحبه دریافتم که تاکنون اهداف توسعه پایدار در هیچ کدام از ابعاد اجتماعی، اقتصادی، صنعتی و… محقق
نشده و در حد همان کتاب و جزو ههای دانشگاهیام باقی مانده است. اما در کنار این عدم تحقق و اجراء
پایدار یها، ناپایداری ها قوی تر از همیشه و هر روز در آب و خاک این سرزمین ریشه دوانده اند.
پس از انجام این مصاحب هها دانستم که بین مفهوم”پایداری شهری” و “توسعه پایدار شهری” تمایزی ظریف وجود
دارد که توجه به آن بسیار ضروری است. کلمه”توسعه” در عبارت “توسعه پایدار”، در واقع نشانگر فرایندی است که
طی آن پایداری می تواند رخ دهد. در حالیکه” شهرپایدار” دارای ویژگی هایی چون شهری دادمند و مناسب است که
عدالت غذا، سرپناه و آموزش و بهداشت به صورت منصفانه در آن توزیع شده و مردم در اداره امور آن مشارکت دارند.
شهرپایدار شهری زیباست که وجود هنر، معماری و سیمای منظر نشانه فهم هنری و شور و هیجان آن است.
شهرپایدار شهری خلاق است که در آن آزادی تفکر و تحرکات انسانی موج می زند.
شهرپایدار شهری اکولوژیک است که در آن آثار نامطلوب اکولوژیک در حداقل ممکن بوده و متعادل و متوازن است.
شهرپایدار شهری با سهولت دسترسی و تماس شهروندانش است.
در پایان جا دارد ازاساتید گرامی جناب آقای دکتر حامد مظاهریان و آقای مهندس حمید عرفانیان جم که در این
مسیر حامی و راهنمای بنده بوده اندصمیمانه تشکر و قدردانی نمایم.

دنیاعباسی کسبی

دی۱۳۹۵


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *