گزارش تصویری مراسم نکوداشت دکتر ایرانپورجزنی

۶ آبان , ۱۳۹۶ گالری من

گزارش تصویری مراسم نکوداشت دکتر ایرانپورجزنی

photo_۲۰۱۷-۱۰-۲۸_۰۰-۰۸-۰۸photo_۲۰۱۷-۱۰-۲۸_۰۰-۰۸-۱۹photo_۲۰۱۷-۱۰-۲۸_۰۰-۰۸-۲۲photo_۲۰۱۷-۱۰-۲۸_۰۰-۰۸-۵۴photo_۲۰۱۷-۱۰-۲۸_۰۰-۰۸-۵۶photo_۲۰۱۷-۱۰-۲۸_۰۰-۰۹-۰۶photo_۲۰۱۷-۱۰-۲۸_۰۰-۰۹-۰۵photo_۲۰۱۷-۱۰-۲۸_۰۰-۰۹-۰۸photo_۲۰۱۷-۱۰-۲۸_۰۰-۰۹-۱۰photo_۲۰۱۷-۱۰-۲۸_۰۰-۰۹-۱۷photo_۲۰۱۷-۱۰-۲۸_۰۰-۱۰-۲۱photo_۲۰۱۷-۱۰-۲۸_۰۰-۱۰-۳۳photo_۲۰۱۷-۱۰-۲۸_۰۰-۱۰-۳۴photo_۲۰۱۷-۱۰-۲۸_۰۰-۱۰-۴۷photo_۲۰۱۷-۱۰-۲۸_۰۰-۱۰-۵۲photo_۲۰۱۷-۱۰-۲۸_۰۰-۱۰-۵۴photo_۲۰۱۷-۱۰-۲۸_۰۰-۱۱-۲۹photo_۲۰۱۷-۱۰-۲۸_۰۰-۱۱-۱۸photo_۲۰۱۷-۱۰-۲۸_۰۰-۱۱-۳۵photo_۲۰۱۷-۱۰-۲۸_۰۰-۱۱-۳۸photo_۲۰۱۷-۱۰-۲۸_۰۰-۱۱-۵۰photo_۲۰۱۷-۱۰-۲۸_۰۰-۱۲-۲۱photo_۲۰۱۷-۱۰-۲۸_۰۰-۱۲-۴۸photo_۲۰۱۷-۱۰-۲۸_۰۰-۱۲-۵۰photo_۲۰۱۷-۱۰-۲۸_۰۰-۱۳-۲۵photo_۲۰۱۷-۱۰-۲۸_۰۰-۱۳-۳۱photo_۲۰۱۷-۱۰-۲۸_۰۰-۱۳-۴۱photo_۲۰۱۷-۱۰-۲۸_۰۰-۱۳-۴۹photo_۲۰۱۷-۱۰-۲۸_۰۰-۱۳-۵۶photo_۲۰۱۷-۱۰-۲۸_۰۰-۱۴-۰۷photo_۲۰۱۷-۱۰-۲۸_۰۰-۱۴-۱۰


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *