خدمات

با توجه به تجربه و تخصص خدماتی دین شرح ارائه می شود:

-مشاور رسانه ای:

مشاور رسانه ای  به رئیس خود همواره  یادآوری می شود که   کدام حرفش یا کدام رفتارش چه انعکاساتی در افکار عمومی و رسانه ها  داشته است . اوجایگاه و نفوذ هر رسانه را می‌شناسد  و بخش قابل توجهی از اوقات روزانه خود را به رسانه گردی مشغول بوده و با رسانه‌ها و روزنامه نگاران متعددی آشنایی نزدیک دارد.

-برنامه ریزی برای روابط عمومی:

یکی از ارکان روابط عمومی برنامه ریزی است و روابط عمومی حتما باید با یک برنامه مدون راه خود را به سمت اهداف معین پیش گیرد و حتی برای امور پیش بینی نشده، و برای بحران های اجتماعی بالقوه فکر و برنامه قبلی داشته باشد.

-تولید محتوا:

امروزه محتوای قرار داده شده بر روی سایت ها از جمله تاثیر گذارترین روش برای جذب مخاطب است  برای تولید محتوای با کیفیت برای سایت باید به نکاتی مانند انتخاب یک موضوع مناسب , نحوه ارائه محتوا و استفاده از جذابیت های بصری و گرافیگی علاوه برمتن , بررسی نیازها و بازخوردها و نظرات مشتریان و همچنین افزایش مطالعات در زمینه کاری و به روزرسانی دانسته ها با توجه به تغییرات و … توجه نمود که در این خصوص مشاوره لازم ارائه می شود.